• Firma MF Valuation świadczy profesjonalne usługi wyceny nieruchomości tj.:
 1. Wycena gruntów.
 2. Wycena lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
 3. Wycena budynków mieszkalnych/komercyjnych.
 4. Wycena ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze prawo do lokalu, służebności gruntowe i przesyłu).
 5. Opinie, analizy i  usługi doradcze.
 • Wyceny sporządza rzeczoznawca majątkowy – nr uprawnień 5137 w zakresie wyceny nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury,
 • Ponad 11-letnie doświadczenie w wycenie nieruchomości i usługach doradczych z zakresu nieruchomości,
 • Wyceny sporządzane są w formie operatu szacunkowego:
 1. Operat szacunkowy to profesjonalny dokument przedstawiający proces wyceny i jego wynik czyli wartość.
 2. Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi.
 3. Operat musi zawierać pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego.
 4. Operat może być przedstawiony odpowiednio do banku, sądu, urzędu itp.- w zależności od celu na jaki został sporządzony
 • Oferta firmy skierowana jest zarówno do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych tj. inwestorów, banków, deweloperów, kancelarii prawnych, komorniczych i jednostek samorządu terytorialnego itd.
 • Podstawowy obszar działania to województwo łódzkie, w indywidualnych przypadkach zasięg może być ogólnopolski.
 • Możliwość uzyskania dokumentu lub opinii w języku angielskim i obsługa w języku angielskim.
 • Bogate doświadczenie w wycenie różnego typu nieruchomości komercyjnych takich jak biurowce, magazyny obiekty produkcyjne grunty pod inwestycje deweloperskie, mieszkaniowe i handlowe, magazynowe, zabytkowe np. dworki itp.
 • Zajmujemy się również wyceną odszkodowań i wynagrodzeń za posadowienie urządzeń przesyłowych na gruncie czyli linii energetycznych, gazociągów, wodociągów, przewodów kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Wyceniamy i doradzamy w zakresie służebności przesyłu, wyceny wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez urządzenia przesyłowe.
 • Podejmujemy się wycen skomplikowanych, nietypowych i trudnych. W  przypadku zlecenia wyceny dużych projektów wymagających pracy większego zespołu rzeczoznawców np.  wyceny portfolio nieruchomości na terenie całego kraju, współpracuję z  zespołem zaufanych rzeczoznawców  majątkowych.
 • Cele wyceny:
 1.   Sprzedaż / zamiana nieruchomości (lokalu, gruntu, budynku).
 2.   Do uzyskania kredytu na zakup nieruchomości lub kredytu inwestycyjnego na budowę, przebudowę, remont itp.
 3.   Dla potrzeb podziału majątku (po rozwodzie, podział majątku spółki,  dział spadku).
 4.   W celu określenia wartości zachowku.
 5.   Wycena nakładów dokonanych na nieruchomości w celu rozliczenia.
 6.   W celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.
 7.   Dla celów księgowych.
 8.   Dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej / planistycznej odszkodowania za obniżenie wartości po wprowadzeniu nowego planu miejscowego.
 9.   W celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 10.   W celu określenia wynagrodzenia:
 •         za ustanowienie służebności przesyłu,
 •         za bezumowne korzystanie z gruntu przez urządzenia przesyłowe, czyli linii energetycznych, gazociągów, wodociągów, przewodów kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
 •         odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu posadowienia ww. urządzeń.
 1.   Opinie o wartość indywidualnej dla inwestorów.
 2.   Opinie, ekspertyzy i doradztwo w zakresie wyceny nieruchomości, rynku nieruchomości, najmu i wysokości czynszów.